Politica de confidentialitate

Confruntându-ne cu dezvoltarea de noi instrumente de comunicare, este necesar să se acorde o atenție deosebită protecției vieții private, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Politica de Confidențialitate  descrie gestionarea datelor furnizate sau colectate pe platformele noastre digitale, fapt ce oferă vizitatorului posibilitatea de a ne contacta și de a beneficia de produsele și serviciile noastre.

Politica de Confidențialitate  respectă Regulamentul General UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 2016/679 („GDPR”) și legislația locală.

LUK TEHNIC CONFORT este răspunzătoare pentru colectarea, stocarea și procesarea datelor dumneavoastră personale și își ia angajamentul de a respecta confidențialitatea tuturor informațiilor stocate.

1. BAZĂ LEGALĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrările datelor dumneavoastră pot avea ca temei:

  • încheierea și executarea contractului (stabilirea datelor Dvs. de identificare și facturare, adresa unde se va efectua montajul);
  • interesul legitim al Operatorului (chestionarele de satisfacție adresate clienților );
  • consimțământul persoanei vizate (transmiterea de comunicări de marketing, oferte privind produse noi etc.);
  • obligația legală a Operatorului (apărarea unui drept în instanță etc.).

În momentul procesării datelor cu caracter personal în vederea încheierii unui contract sau potențial contract cu dumneavoastră, baza legală pentru procesare constă în necesitatea prelucrării, fie în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale părților, fie pentru aplicarea anumitor măsuri, luate la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract.

În consecință, baza legală pentru procesarea datelor cu caracter personal este reprezentată de acordul dumneavoastră, acord pe care îl puteți retrage în orice moment, după cum este menționat în prezentul document, acest lucru neafectând legitimitatea procesării datelor de către LUK TEHNIC CONFORT înainte de retragerea acordului dumneavoastră.

În eventualitatea în care dezvăluim date cu caracter personal organelor de aplicare a legii sau altor organisme guvernamentale, vom efectua acest lucru în baza faptului că avem obligația legală de a o face.

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI SCOPUL COLECTĂRII ACESTORA

LUK TEHNIC CONFORT aplică principiul minimizării și se angajează să colecteze doar acele date care sunt cu adevărat necesare. Astfel, vă informăm că datele personale pe care LUK TEHNIC CONFORT le prelucrează sunt date personale pe care dumneavoastră (persoana vizată) ni le puneți la dispoziție, cum ar fi:

  • date de identificare, de exemplu: numele și prenumele, adresa de domiciliu / reședință, cod numeric personal, cod unic de identificare, numărul de telefon fix / mobil, serie și număr act de identitate, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare;
  • informații financiare (ex. cont bancar).

Aceste date sunt  necesare pentru activități precum: pregătirea ofertei, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, remedierea eventualelor neconformități, încasări și plăți în conturi bancare, soluționarea reclamațiilor.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date ne va pune în imposibilitatea de a vă furniza produsele și / sau serviciile dorite.

LUK TEHNIC CONFORT colectează următoarele categorii principale de date cu caracter personal, în vederea atingerii următoarelor scopuri:

2.1 Operațiuni generale 

Colectăm date cu caracter personal ale persoanelor fizice, partenerilor, clienţilor, furnizorilor (inclusiv ale unor terţe părţi, furnizoare de servicii) şi ale altor părţi. Aceste date pot include numele și prenumele persoanelor, detalii de contact şi alte informaţii mai sus menționate, necesare pentru efectuarea operaţiunilor de afaceri cu dumneavoastră sau cu organizaţia dumneavoastră.

2.2 Răspuns la solicitările dumneavoastră

Puteţi decide să ne furnizaţi date cu caracter personal, inclusiv numele dumneavoastră, adresa de e-mail sau alte informaţii de contact când ne contactaţi prin telefon, e-mail, poştă sau folosind platformele noastre digitale. Aceste informaţii personale ne permit să răspundem solicitărilor privind chestiuni legate de produsele noastre, detalii privind măsurători şi oferte de preţ pentru montarea produselor , pentru stabilirea unei vizite de service pentru o fereastră sau pentru a răspunde unor reclamaţii în baza garanţiei . Informaţia furnizată poate fi transmisă către noi sau către alte către alți parteneri comerciali LUK TEHNIC CONFORT, unor instalatori independenţi sau unor distribuitori pentru a putea oferi asistenţă clienţilor în legătură cu solicitările lor sau pentru a asigura servicii sau o ofertă de preţ.

2.3 Clienți și potențiali clienți

Putem colecta datele cu caracter personal ale clienţilor şi ale potenţialilor clienţi, inclusiv nume și prenume, informaţii de contact, informaţii privind plata şi carduri de credit, informaţii de credit şi alte informaţii care ne sunt necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu respectiva persoană fizică sau organizaţie. Aceste informaţii pot fi dezvăluite distribuitorilor şi partenerilor de logistică în vederea procesării comenzii unui client, inclusiv în vederea stabilirii livrării produselor  către clienţi sau în vederea răspunsului la solicitări.

2.4 Dezvoltarea afacerii

Informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră şi informaţiile personale pe care le colectăm pe platformele noastre digitale vor fi folosite pentru a creşte nivelul de înţelegere a clienţilor noştri şi pentru a asigura o comunicare relevantă în toate aspectele relaţiei dintre dumneavoastră și LUK TEHNIC CONFORT. Datele personale vor fi folosite şi pentru dezvoltarea de noi produse și servicii sau îmbunătățirea celor deja existente.

2.5 Comunicarea de marketing

Putem folosi datele cu caracter personal doar cu acordul și la solicitarea dumneavostră, pentru a vă informa cu privire la operațiunile, produsele, serviciile, ofertele promoționale și alte noutăți LUK TEHNIC CONFORT.

2.6 Potențiali angajați sau contractori

Atunci când o persoană se înscrie pentru ocuparea unei poziţii în cadrul companiei  sau încheie un contract cu noi, putem colecta anumite date personale, cum ar fi numele, informaţii de contact, informaţii referitoare la istoricul de muncă, diplome de studii, verificări relevante de dosare şi informaţii referitoare la interese profesionale. Acestea pot fi colectate direct de la persoana în cauză, de la un consultant de recrutări şi de la angajatorii anteriori ai persoanei sau de la alte persoane, inclusiv din referinţe şi surse făcute publice. Aceste informaţii sunt folosite pentru a ne informa sau asista în luarea deciziei referitoare la a face o ofertă de angajare sau la încheierea unui contract cu persoana respectivă.

2.7 În vederea respectării legii

Putem colecta date cu caracter personal conform cerinţelor sau permisiunilor legislației în vigoare. Atât datele cu caracter personal, cât și cele cu caracter nepersonal colectate de noi, sunt considerate confidenţiale şi nu vor fi niciodată vândute sau cedate unor terţe părţi, cu excepţia cazurilor menţionate în secţiunea 2 şi 4.

3. CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când solicitaţi produse, servicii sau informaţii de la noi, când vă înregistraţi în vederea participării pe forumuri publice sau alte activităţi pe platformele noastre digitale, când răspundeţi la chestionare pentru clienţi sau când interacţionaţi în alt fel cu noi.

Colectăm informaţii prin intermediul diferitelor tehnologii cum ar fi cookie-uri.

Pentru a ușura navigarea, de fiecare dată când încărcați adresa web  LUK TEHNIC CONFORT, un sistem de cookie-uri vă poate ajuta prin recunoașterea numelui și a adresei de e-mail. Aceasta este posibil numai în cazul în care cookie-urile (cookie = fragmente de informații stocate de un site, de pe computer) sunt activate.

4. LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI WEB

Această pagină de internet conţine link-uri către alte pagini de internet (cum ar fi Facebook, Google+, YouTube), cărora nu li se aplică Politica de Confidenţialitate . Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nu ne asumăm alte pagini de internet şi conţinutul acestora. Vă încurajăm să citiţi politica de confidenţialitate a fiecărei pagini de internet pe care o vizitaţi.

Recipienți de prelucrare a datelor cu caracter personal în mediul online:

 Google Analytics

Google Analytics este un serviciu de analiza online oferit de Google, care ne permite să urmărim și să analizăm traficul de pe website. Acest program este folosit în contextul Inbound Marketing şi ne ajută cu analize şi evaluări statistice ale comportamentului utilizatorului logat, pentru a putea să coordonăm mai bine strategia noastră de marketing şi să optimizăm conţinutul pe care vi-l oferim. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm verificați informațiile despre Confidențialitatea și Securitatea Datelor ale Google Analytics, accesând https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

5. CE DREPTURI AVEȚI?

Potrivit legislației în vigoare, dumneavoastră aveți drepturi care vă permit exercitarea unei anumite măsuri de control și decizii în ceea ce privește colectarea, prelucrarea, utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră personale.

În conformitate cu legislația în vigoare, drepturile dumneavoastră cuprind:

a) dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;

b) dreptul de a obține din partea Operatorului, confirmarea faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate si, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

c) dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

d) dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

e) dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei vizate;

f) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator;

g) dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum:

  • primirea de comunicări comerciale;
  • adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri;
  • desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului.

h) posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care sa privească persoana vizată sau care sa o afecteze într-o măsura semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare;

i) dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

j) dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) – j) de mai sus, puteți înainta către Operator o cerere scrisă, datată și semnată, sau puteți transmite o astfel de cerere pe e-mail.Răspunsul la solicitările dumneavoastră în ceea ce privește exercitarea oricăror drepturi prezentate mai sus se va face în maxim 30 zile de la primire.

6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, atât legale cât și interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate:

a) pe o perioadă de 6 luni de la momentul ofertării, în situația în care oferta nu s-a concretizat într-o relație contractuală;

b) pe toată perioadă executării Contractului;

c) ulterior încetării Contractului, pentru o perioadă de 3 ani, cu excepția situației în care legea sau interesul legitim (conform politicii de retenție stabilita la nivelul Operatorului) impun termene mai lungi.

Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

Această declarație de confidențialitate și politicile de confidențialitate prezentate aici nu au scopul de a creea drepturi legale contractuale sau de altă natură sau în numele oricărei parti.

7. OBSERVAȚII ȘI ÎNTREBĂRI

Dacă aveţi observaţii sau întrebări referitor la Politica de Confidenţialitate LUK TEHNIC CONFORT, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0720000355 sau pe e-mail la adresa office@termopane-rulouri-gealan.com

De asemenea, vă informăm că puteți depune o plângere referitoare la felul în care procesăm datele dumneavoastră personale. În cazul în care se face o plângere, numele şi informaţiile de contact ale reclamantului trebuie comunicate către LUK TEHNIC CONFORT. Vom investiga reclamaţia şi vom răspunde în termen de maxim 30 de zile. În cazul în care consideraţi că nu am rezolvat în mod satisfăcător reclamaţia dumneavoastră, puteţi depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Prezenta Politică de Confidenţialitate a fost actualizată ultima dată în luna mai 2020.